Sekretess för uppgifter om skattekontot

Kammarrätten: Skatteverkets ställningstagande innebär att uppgifter om skattekontot som tidigare ansetts vara offentliga numera omfattas av sekretess. Kammarrrätten anser att bedömningen inte strider mot lagen och att begärda uppgifter inte ska lämnas ut.

Rättsområde: Förvaltningsrätt övrigt, Inkomstskatt, Internationell skatterätt, Sociala avgifter, Mervärdesskatt, Punktskatt, Fastighetsskatt, Taxeringsprocess m.m., Skattebetalning, Skattetillägg m.m.

Skatt, skatter & skatteregler