Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/iskatt.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 298

Skattemål: Mål nr 2868-12, Mål nr 2847-12

Det har ansetts förenligt med EU-rätten att ta ut kupongskatt på utdelning till en utländsk pensionsfond samtidigt som motsvarande svenska subjekt är skyldiga att betala avkastningsskatt. Den utländska pensionsfonden har dock rätt till avdrag för eventuella kostnader som har ett direkt samband med uppbärandet av utdelningen (I). Motsvarande bedömning har gjorts i fråga om ett finländskt…

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

131 18371-17/112

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om att introducera ett elektroniskt tjänstekort (KOM (2016) 824 slutlig), Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ett ramverk för ett elektroniskt europeiskt tjänstekort med tillhörande bilaga (KOM (2016) 823 slutlig) samt Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en anmälningsprocedur för tillståndsförfaranden och krav relaterade till tjänster (KOM (2016) 821 slutlig)

HFD om kupongskatt

HFD: Det är förenligt med EU-rätten att ta ut kupongskatt på utdelning till utländsk pensionsfond samtidigt som motsvarande svenska subjekt är skyldiga till avkastningsskatt. Den utländska fonden har dock rätt till avdrag för kostnader som har direkt samband med utdelningen.

Rättsområde: Inkomstskatt, Internationell skatterätt

Skattemål: Mål nr 1736-16

Skattemål: Mål nr 1736-16

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Skattemål: Mål nr 2060–2061-16

Skattereduktion för hushållsarbete. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätt.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Skatt, skatter & skatteregler