Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/iskatt.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Skattemål: Mål nr 1980-18

Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Resningsansökan om särskild royaltyskatt avslås

HFD: En italiensk båtdesigner överklagade utan framgång Skatteverkets beslut om särskild löneskatt på royaltyintäkter från Sverige. Efter att domen vunnit laga kraft ansökte han om resning och framhöll att Europeiska kommissionen ansåg att de svenska reglerna var unionsstridiga och att lagstiftningen därför hade ändrats efter domen.

Rättsområde: Förvaltningsprocessrätt processrätt, Skattebetalning

Skatt, skatter & skatteregler