Mål: 2095–2097-19

Fråga om förvaltaren av en fond ska, vid tillämpning av ränteavdragsbegränsningsreglerna, anses vara den faktiska mottagaren av ränteinkomster hänförliga till fonden (Mål nr 2095–2097-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 273-18, 274-18 och 280-18). 

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Skatt, skatter & skatteregler