Mål: 3573-18

Innebörden av Skatteverkets kommunikationsskyldighet.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Skattebesked om fördelning av resultat i kommanditbolag

Skatterättsnämnden: Köparen ska för det beskattningsår då andelsförvärvet görs beskattas för sin andel av hela räkenskapsårets resultat. Det påverkas inte av att säljaren innan andelsförsäljningen har överlåtit en av kommanditbolagets fastigheter till ett närstående bolag och gjort uttag ur bolaget som motsvarar det egna kapitalet.

Rättsområde: Inkomstskatt

Skatt, skatter & skatteregler