Mål: 4795-20

Förhandsbesked om inkomstskatt; undanröjande och avvisning.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Skatt, skatter & skatteregler