Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/iskatt.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Skattemål: Mål nr 2922-18

Tillträde till en visning i efterhand av en oredigerad inspelning av en kulturell föreställning omfattas av reducerad skattesats. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Eftertaxering av utdelning på kvalificerade andelar

Kammarrätten: Arbetet som investeringsrådgivare innebär att klaganden har varit verksam i betydande omfattning i general partner-bolagen. Genom att redovisa utdelningar från bolaget som utdelningar på okvalificerade andelar har det lämnats oriktiga uppgifter och förutsättningarna för eftertaxering och skattetillägg är uppfyllda.

Rättsområde: Inkomstskatt, Internationell skatterätt, Taxeringsprocess m.m.

Skattemål: Mål nr 3118-18

Samtidig avyttring av andelar i flera olika företag mot ersättning i form av andelar i ett annat företag har inte ansetts utgöra ett enda gemensamt andelsbyte enligt bestämmelserna om framskjuten beskattning vid andelsbyten. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Skatt, skatter & skatteregler