Huvudregeln

Räkenskapsenlig avskrivning – Huvudregeln
Enligt huvudregeln får man dra av högst 30 % av inventariernas bokförda värde vid årets början ( = förra årets utgående värde )
• ökat med värdet av de inventarier som skaffats under året och som fortfarande finns kvar vid årets slut,
• minskat med betalning för inventarier som sålts under året och som skaffats tidigare år än detta år,
• minskat med försäkringsersättning bolaget fått för inventarier som skaffats tidigare år än detta år,
• minskat med ersättningsfond som bolaget tagit i anspråk.
Därutöver får du göra ett särskilt avdrag ( värdeminskning) om inventarier som anskaffats före beskattningsårets ingång har avyttrats, eller om du har fått försäkringsersättning för inventarier som gått förlorade.
Avdraget uppgår till den intäkt du fått (bokfört) med anledning av försäljningen eller försäkringsersättningen.
Avdraget får inte leda till att inventariekontot blir negativt.

Exempel:
Bokfört värde vid årets början: + 10 000
Inköp under året:  + 10 000
Sålt under året som köpts tidigare år: – 10 000
Underlag att skriva av på: 10 000
Årets avskrivning 30 %: – 3000
Oavskrivet värde vid årets utgång: 7 000

Har den ersättning som erhållits vid försäljning av inventarier i sin helhet bokförts som intäkt medges ett särskilt avdrag (avskrivning) med 10 000 kr. Avskrivning kan därför göras med 13 000 kr.

Det har ingen betydelse när under året inventarier köps. Finns de kvar vid räkenskapsårets slut får man skriva av med 30 %. Men om bolaget har ett längre eller kortare räkenskapsår än 12 månader justeras
procentsatsen. Är bolagets räkenskapsår 6 månader är procentsatsen 15 %, är det 18 månader blir procentsatsen 45 %.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *