Avsättning till periodiseringsfond

Aktiebolag och andra juridiska personer (25 %)

Aktiebolag och andra juridiska personer får avdrag för avsättning till periodiseringsfond med högst 25 % av överskottet av näringsverksamheten. Det är årets totala överskott som är underlag för avsättningen,
dvs. efter avdrag för tidigare års underskott och återföring av tidigare periodiseringsfonder, men före årets avdrag för periodiseringsfond. Avsättningen måste göras i räkenskaperna för att avdrag ska medges.

Handelsbolag (30 %)

För handelsbolag gäller att avsättning görs hos delägaren. Avdraget beräknas på delägarens del av inkomsten enligt de regler som gäller för denne. Det innebär att om delägaren är en fysisk person får avdrag
göras med högst 30 % av överskottet efter vissa korrigeringar. En redogörelse för hur avdrag för avsättning till periodiseringsfond beräknas för fysiska personer finns i broschyren ”Skatteregler för delägare
i handelsbolag” ( SKV 299 ). Om handelsbolagsdelägaren är ett aktiebolag eller annan juridisk person medges avdrag med högst 25 % av överskottet. För att avdrag ska medges för periodiseringsfond måste avsättning göras i delägarens räkenskaper. Avsättningen ska göras i bokslutet för det räkenskapsår som omfattar utgången av handelsbolagets räkenskapsår. Avdraget avseende handelsbolagsandelen ska dock göras när överskottet från handelsbolaget ska tas upp till beskattning. Det innebär att om delägaren tillämpar brutet räkenskapsår och handelsbolaget tillämpar kalenderår kommer avdraget att göras på blankett
N3B året innan avsättningen görs i räkenskaperna.

Beskattning av schablonränta
Juridiska personer som vid beskattningsårets ingång har gjort avsättningar till periodiseringsfond ska ta upp en schablonintäkt till beskattning. Schablonintäkten beräknas genom att summan av gjorda avdrag till periodiseringsfonder som fanns vid beskattningsårets ingång multipliceras med 72 % av den statslåneränta som gällde vid utgången av november månad andra året för taxeringsåret.

Schablonintäkten ska inte bokföras i räkenskaperna, utan endast tas upp i inkomstdeklarationen under skattemässiga justeringar, vid punkt 4.6a. Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader ska schablonintäkten justeras i motsvarande mån.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Skatt, skatter & skatteregler