Avskrivning av inventarier

Avskrivning (värdeminskning) av inventarier
Avskrivning (värdeminskning) innebär att bolaget får dra av utgiften för inköpet av inventarierna genom att dela upp den på flera år. Huvudtanken med detta är att inventarierna blir på så sätt kostnadsförda i den takt de förbrukas över deras ekonomiska livslängd.

Det finns tre alternativ att dra av utgifter för inköpta inventarier;
1. Omedelbart avdrag (hela utgiften kostnadsföres under året det köpts in
2. Räkenskapsenlig avskrivning
3. Restvärdesavskrivning

Vem har rätt till avskrivning?
Endast den som är ägare av inventarierna har rätt till värdeminskningsavdrag (avskrivning). Det gäller även vid leasing (hyra). Undantagsvis kan ett hyresavtal vara utformat på ett sådant sätt att det kan göras en bedömning att det inte är leasegivaren (uthyraren) som får göra värdeminskningsavdrag.

Underlag för avskrivning
Det är inte bara själva inköps- eller tillverkningskostnaden som är underlag för avskrivning. Även andra kostnader som monteringskostnad, frakt, tull och liknande ingår. Man säger därför att anskaffningsvärdet
är underlag för avskrivning. Det gäller både räkenskapsenlig avskrivning och restvärdesavskrivning.

Om bolaget köper inventarier av delägare i bolaget ( eller närstående till dessa ) till ett pris som överstiger marknadsvärdet ska den del som är överpris inte ingå i avskrivningsunderlaget.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *