Pågående arbete

Med pågående arbete menas ett entreprenaduppdrag eller ett tjänsteuppdrag (konsultuppdrag).

Pågående arbete är ett arbete som påbörjats, men vid räkenskapsårets utgång ännu inte har avslutats, och som utförs för annan persons räkning.

Pågående arbeten delas in i arbeten på löpande räkning och arbeten till fast pris.

Med löpande räkning menas att ersättningen till minst 90 % grundar sig på
• ett på förhand bestämt arvode per tidsenhet,
• den tid arbetet faktiskt tar, och
• de faktiska utgifterna för arbetet ( lön, material m.m. ).

Ett arbete som inte anses utfört på löpande räkning anses utfört till fast pris.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *