Redovisning av pågående arbeten

Pågående arbete kan redovisas enligt färdigställandemetoden eller successiv vinstavräkning.

Tillämpas färdigställandemetoden sker resultatavräkning först när arbetet är avslutat.

Vid successiv vinstavräkning matchas uppdragsinkomster och uppdragsutgifter av det arbete som utförts till och med balansdagen. Det innebär att resultatavräkning sker i takt med utförd prestation.

Den metod som används i räkenskaperna ska följas vid beskattningen, om de är upprättade i enlighet med god redovisningssed.

För byggnads-, hantverks‑, anläggnings- och konsultverksamhet gäller dessutom att redovisningen inte får strida mot de särskilda skattereglerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *