Schablonregeln

Värdering av varulager enligt schablonregeln får man ta upp lagret till 97 % av det totala anskaffningsvärdet. Om man använder denna regel måste man ta upp anskaffningsvärdet för alla tillgångar som finns i lager på bokslutsdagen. Man får alltså inte använda nettoförsäljningsvärdet på vissa tillgångar.

Man får sen skriva ned det totala anskaffningsvärdet med 3 %. Den här regeln får inte användas när man värderar lager av fastigheter, aktier och andra liknande tillgångar. Man måste då skilja ut dessa tillgångar för att kunna tillämpa schablonregeln på det övriga lagret.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *