Inventariernas lägsta värde

Kontrollera avskrivningen
Eftersom storleken på det särskilda avdraget (enligt huvud- och kompletteringsregeln) påverkas av hur du har bokfört försäljning av inventarier bör du kontrollera att bolaget inte har tagit upp inventarierna till för lågt värde i balansräkningen, och därmed gjort för stor avskrivning.

Denna kontroll gör man genom att beräkna inventariernas lägsta värde enligt huvud- och kompletteringsregeln med nedanstående mall.

Inventariernas lägsta värde
Lägsta värdet enligt huvudregeln
Inventariernas bokförda värde enligt föregående års balansräkning =……………………
Anskaffningar under beskattningsåret som fortfarande finns kvar +……………………
Ersättning för inventarier som avyttrats och försäkringsersättning –… …………………
Under året ianspråktagen ersättningsfond–… …………………
Underlag =……………………
Lägsta värde 70 % av underlaget ovan =

Lägsta värde enligt kompletteringsregeln
80 % av årets anskaffningsutgifter +……………………
60 % av föregående beskattningsårs anskaffningsutgifter +……………………
40 % av anskaffningsutgifterna andra året före beskattningsåret +……………………
20 % av anskaffningsutgifterna tredje året före beskattningsåret +……………………
Lägsta värde enligt kompletteringsregeln=
Observera att procentsatserna ska justeras om beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader.

Om det bokförda värdet av inventarierna inte understiger det lägsta av dessa värden har du inte gjort för stort avdrag vid beskattningen. Denna metod, att beräkna inventariernas lägsta värde, kan du också med fördel använda för att beräkna största möjliga avskrivning. Största möjliga avskrivning beräknas som mellanskillnaden mellan å ena sidan inventariernas bokförda värde före avskrivning och å andra sidan det lägsta värdet enligt huvud- eller alternativregeln. Fördelen med att beräkna avskrivningen på detta sätt är att du inte behöver ta hänsyn till hur eventuella försäljningar har bokförts.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *