Återföring av periodiseringsfonder

Återföring periodiseringsfonder

En återföring av periodiseringsfonder måste ske varje år så man inte missar att återföra en pensionsfond.

Periodiseringsfond måste återföras år 6

En periodiseringsfond måste återföras till beskattning senast det sjätte året efter avsättningssåret.

Tidig återföring  av periodiseringsfonder

Hela eller delar av avsättningen kan återföras tidigare om så önskas.

Återföring  av periodiseringsfonder i bestämd ordning

Från och med taxeringsåret 2010 har det införts en ny bestämmelse som innebär att återföringen av periodiseringsfonder ska ske i en bestämd ordning.

Äldsta periodiseringsfonder återförs först

Det är alltid den äldsta periodiseringsfonden som ska återföras först.

Förtida återföring av periodiseringsfonder i särskilda fall

I vissa situationer måste avdraget återföras även om sexårsfristen inte löpt ut.

Juridisk person måste återföra periodiseringsfonden om
1. den upphör att bedriva näringsverksamhet,
2. den beskattas i Sverige bara som delägare i handelsbolag och handelsbolaget upphör att bedriva näringsverksamhet eller andelen överlåts,
3. skattskyldigheten för näringsverksamhet upphör,
4. näringsverksamheten inte längre beskattas i Sverige p.g.a. skatteavtal,
5. den upplöses genom fusion eller fission och fonden inte har övertagits,
6. vid beslut om likvidation eller konkurs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *