Löpande räkning

Pågående arbete som faktureras enligt löpande räkning behöver man, enligt de särskilda skattereglerna, endast ta upp sådana arbeten som har fakturerats till beskattning. Fakturerade belopp intäktsredovisas i takt med faktureringen. Kostnader dras av löpande.

Fakturering ska ske enligt god redovisningssed. A conto-fakturerade belopp som står i proportion till redan utförda arbeten ska intäktsredovisas. Rena förskott för ännu ej utförda arbeten ska skuldföras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *