Varulager

Med varulager menas de tillgångar som bolaget har till försäljning (omsättning) eller som ska användas i verksamheten. I värdet på lagret ska du alltså räkna in råämnen, halvfabrikat och färdiga varor. Till bolagets varulager hör också dels varupartier som bolaget har tagit hand om på balansdagen eller som någon annan tagit hand om åt bolaget, dels varupartier som på bokslutsdagen lämnats av säljaren för transport till bolaget som köpare.

Om varorna levererats från säljaren till köparen – även om fakturering inte gjorts – ska försäljningsvärdet av varorna redovisas som en fordran hos säljaren.  I lagret ska inte räknas in varor som mottagits i kommission. Kommission är ett slags handelsförmedling där varorna inte ägs av säljaren utan bara förmedlas av honom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *