Mål: 920-19

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om efternamnet Magård kan förväxlas med efternamnet Magaard (Mål nr 920-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 4738-18).

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 6100-19

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om det, som en förutsättning för att bolaget ska kunna nekas undantag från skatteplikt, måste ha skett ett slutligt faktiskt bortfall av mervärdes-skatt inom ramen för den aktuella transaktionskedjan (Mål nr 6100-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3822-18).

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Skatt, skatter & skatteregler