Etikettarkiv: omfinansiering av ett äldre lån uppkommet i samband med en omstrukturering

Inkomstskatt: S.k. räntesnurra

Skatterättsnämnden har i slutet av juni lämnat 3 förhandsbesked om de s.k. räntesnurrereglerna, både vad avser huvudreglerna och om ”ventilen”, dvs. undantaget för förvärv som är affärsmässigt motiverade. Skatterättsnämnden har i samtliga fall ansett att ventilen i reglerna om begränsningar i avdragsrätten för ränta till företag inom en intressegemenskap inte anses tillämplig. Fortsätt läsa Inkomstskatt: S.k. räntesnurra