Kompletteringsregeln – räkenskaplig avskrivning

När man tillämpar huvudregeln så minskar avskrivningsunderlaget med avskrivningar som görs, vilket betyder att avskrivningens storlek blir mindre med åren. Teoretiskt sett blir inventarier aldrig avskrivna när man använder huvudregeln.

Därav har man skapat en möjlighet för att få inventarierna helt avskrivna genom en kompletteringsregel som innebär hel avskrivning på 5 år, dvs. 20 % avskrivning varje år.

Om man ska använda kompletteringsregeln så måste man känna till anskaffningskostnader och anskaffningsår för de inventarier som bolaget köpt de senaste fyra räkenskapsåren och som fortfarande finns kvar i verksamheten.

Årets totala avskrivning får man genom att skriva av på vart och ett av de tidigare fyra årens kvarvarande anskaffningskostnad och årets anskaffningskostnad med 20 %. Avskrivningsprocenten
påverkas inte av när under året inventarierna köps. Däremot justeras procentsatsen om bolaget har längre eller kortare räkenskapsår än 12 månader precis som med huvudregeln.

2 reaktioner på ”Kompletteringsregeln – räkenskaplig avskrivning”

 1. Hej,
  jag har haft en diskussion med några kollegor om an anskaffning som gjordes 2012.
  Vid beräkningen av överavskrivningarna gav jag förslaget att 30-regeln skulle användas. Men controllern vill använda kompletteringsregeln. Jag har förklarat att den inte kan/får användas i mer än fem år.
  Men ansvarig controller för det aktuella bolaget säger att det inte finns något förbud mot att använda det mer än fem.
  jag förklarade att det som är kompletteringsregeln är avskrivning på fem år. Men hon hävdar fortfarande att det inte står någon stans att man inte får använda det mer än fem år. Istället har controllern beslutat att beräkna överavskrivningen på UB bokfört värde före årets överavskrivningar och kallar det för att hon använder kompletteringsregeln för att avskrivningar har gjorts fel tidigare år?
  Vilken lag kan jag hänvisa till?

 2. Hej Thomas,

  Vid beräkning av överavskrivningar så ska man alltid använda den regel som ger lägst skattemässigt restvärde, lägst av kompletteringsregeln ( 20 % av anskaffningsvärdet) och huvudregeln (30 % av det skattemässiga restvärdet).

  Det går inte att kombinera båda reglerna under ett år, utan man måste alltid utgå ifrån den som ger lägst skattemässigt värde när det handlar om överavskrivningar.

  Kompletteringsregeln (20%) motsvarar i vanliga fall räkenskapsenlig avskrivning. Denna brukar i det flesta fall vara 20% ifall man inte ha valt en avskrivningstakt i böckerna.

  Används kompletteringsregeln under alla år så uppstår ju ingen överavskrivning ifall det handlar om 5-års inventarier.

  Om det handlar om 5-års inventarier så kommer allt att vara avskrivet år 5.

  Huvudregeln är fördelaktig de första åren, men sedan blir kompletteringsregeln den mest fördelaktiga. Under det sista året används alltid kompletteringsregeln.

  Annars skulle inventarierna aldrig bli helt ”avskrivna”.

  Du hittar det mesta här:
  https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.6/339134.html

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *