Koncernbidrag

Här ges en översiktlig beskrivning av reglerna om koncernbidrag.

Koncernbidrag innebär att inkomster förs över inom en koncern vederlagsfritt, det vill säga utan motprestation i form av varor eller tjänster. Detta ger möjlighet till resultatutjämning mellan företag som ingår i samma koncern.

Koncernbidrag dras av som kostnad hos givaren och tas upp som intäkt hos mottagaren. Det måste redovisas öppet i både givarens och mottagarens inkomstdeklarationer samma år.

Vem kan lämna koncernbidrag?
Koncernbidrag kan lämnas mellan moderföretag och dotterföretag samt mellan dotterföretag. Läs även ”Fusionsregeln” och ”Förmedling av koncernbidrag”.

• Moderföretag är ett svenskt företag som äger mer än 90 % av andelarna i ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening. Moderföretag kan vara aktiebolag, ekonomisk förening, sparbank,
ömsesidigt försäkringsbolag, stiftelse eller ideell förening. För stiftelse och ideell förening gäller att den inte får vara s.k. inskränkt skattskyldig ( t.ex. idrottsförening ).

• Dotterföretag är det företag som ägs av moderföretaget enligt ovan. Dotterföretag kan vara svenskt aktiebolag eller svensk ekonomisk förening.

• Utländska bolag inom EES-området behandlas som svenska företag om mottagaren är skattskyldig i Sverige för koncernbidraget. Detsamma gäller om mottagaren är ett svenskt företag med skatterättslig hemvist i annat land inom EES.
• Varken givare eller mottagare får vara ett privatbostadsföretag eller investmentföretag.

Ytterligare förutsättningar
• Det måste ha skett en värdeöverföring mellan företagen.
• Dotterföretaget måste ha varit helägt ( mer än 90 % ) under givarens och mottagarens hela beskattningsår eller sedan dotterföretaget började bedriva näringsverksamhet.
• Mottagaren får inte ha hemvist i utlandet, förutom i de fall inom EES som angetts ovan.
• Näringsverksamheten som koncernbidraget avser får inte vara skattefri i Sverige genom skatteavtal.
• Om bidrag lämnas från dotterföretag till moderföretag krävs att en utdelning från dotterföretaget skulle ha varit skattefri.
• Om bidrag lämnas mellan dotterföretag krävs antingen att
– moderföretaget är ett investmentföretag,
– utdelning från det dotterföretag som ger koncernbidraget inte beskattas i moderföretaget,
eller
– utdelning från det dotterföretag som tar emot koncernbidraget beskattas i moderföretaget.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *