Värdering och inventering

Varulagret ska värderas  som det ser ut på balansdagen genom en inventering. I korthet gäller vid inventering att man ska anteckna anskaffningsvärdet för varje tillgång i lagret, dvs. post för post.

Om nettoförsäljningsvärdet är lägre än bolagets anskaffningsvärde, ska detta värde tas upp i bokföringen. De varor som finns i lagret anses vara de som bolaget anskaffade senast (regeln kallas ”först in – först ut” (FiFo ). Om du i stället väljer schablonregeln (se nästa sida) för att värdera bolagets varulager ska du ta upp anskaffningsvärdet för varje post vid inventeringen.

Företrädare för bolaget ska skriva under inventeringslistorna på heder och samvete. Om man inte följer reglerna för inventering kan de värden du tagit upp bli underkända av Skatteverket.

Varulagret kan värderas enligt två regler:

Huvudregeln

Schablonregeln

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *