Periodiseringsfond

Periodiseringsfonder och avsättning till periodiseringsfonder

Syftet med periodiseringsfonder är att skjuta upp en del av beskattningen till senare år. Reglerna om periodiseringsfonder ger möjlighet att skjuta upp en del av beskattningen till ett senare år.
Förenklat kan man säga att avdraget för avsättning till periodiseringsfond ger alltså en viss skattekredit under några år.

Ett annat syfte med periodiseringsfonder är att det ger en möjlighet att jämna ut resultatet mellan olika år och på så sätt få en jämnare beskattning under åren. Om man t.ex. kan förutse att förlust kommer att uppstå ett visst år kan man sätta av till periodiseringsfond, återföra fonden förluståret och på så sätt kvitta vinst mot förlust.

Från och med taxeringsåret 2010 finns i deklarationen för aktiebolag (Inkomstdeklaration 2) presenterat vilka avsättningar till periodiseringsfond som Skatteverket har uppgift om. Uppgifterna är förtryckta på baksidan av deklarationens första sida. Dock måste företaget själv kontrollera att uppgifterna stämmer och sedan göra återföring av periodiseringsfonderna i den mån det krävs eller man önskar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *