Inkomstskatt: S.k. räntesnurra

Skatterättsnämnden har i slutet av juni lämnat 3 förhandsbesked om de s.k. räntesnurrereglerna, både vad avser huvudreglerna och om ”ventilen”, dvs. undantaget för förvärv som är affärsmässigt motiverade. Skatterättsnämnden har i samtliga fall ansett att ventilen i reglerna om begränsningar i avdragsrätten för ränta till företag inom en intressegemenskap inte anses tillämplig.

Skatterättsnämndens förhandsbesked i följande ärenden:
  • 85-09/D avseende omstrukturering efter ett externt förvärv av ett bolag;
  • 89-09/D avseende omfinansiering av ett äldre lån uppkommet i samband med en omstrukturering; och
  • 160-09/D avseende ett koncerninternt lån uppkommet i samband med en omstrukturering.

Källa: Skatterättsnämnden