Etikettarkiv: Skattejuridik frågor om skatt

Mål: 7327-20

Ett bolags inkomster som beräknas enligt en s.k. effektivräntemetod och som enligt god redovisningssed är ränta, har inte ansetts vara ränteinkomster vid tillämpningen av bestämmelserna om avdragsbegränsning för negativa räntenetton. Vid förvärv av en fordran har endast den del av bolagets inkomster som motsvarar avtalad ränta och som belöper på tid efter förvärvet ansetts vara ränteinkomster hos bolaget vid beräkningen av räntenettot. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 3869-21

Undanröjt förhandsbesked om inkomstskatt. 

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 7328-20

Förhandsbesked om inkomstskatt. 

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 6695-20

En i förväg avtalad nedsättning av priset för en vara, som sker vid betalning i förtid, har inte ansetts vara en ränteinkomst för köparen vid tillämpningen av bestämmelserna om avdragsbegränsning för negativa räntenetton. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 3218-21

Rättsprövning.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 3986-21, 3842-21

Fråga om vad som avses med ordinarie lön enligt 4 § 2 lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete (Mål nr 3842-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7028-20 och Mål nr 3986-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2289-21).

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 6292-21

Förvar enligt lagen om särskild utlänningskontroll. 

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 5755-21

Avvisad ansökan om förhandsbesked. 

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 6933-20

Fråga om ett gynnande beslut om bistånd i form av dagersättning får ändras till den enskildes nackdel. (Mål nr 6933-20, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2556-20).

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 4421-21

Förhandsbesked om inkomstskatt.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.