Etikettarkiv: Skattejuridik frågor om skatt

Mål: 3850-19

Fråga om vilka krav som kan ställas på en biståndssökande i fråga om att stå till arbetsmarknadens förfogande vid en nyansökan (Mål nr 3850-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5967-18). 

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 889-20

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Stockholms administrativa beslut 2020-01-27 KST 2020/55.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 6965–6970-18

Ansökan om resning i HFD:s mål nr 1802-18 angående arbetsgivaravgifter för redovisningsperioden november 2008; skattetillägg; ersättning för kostnader.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 3575–3581-19

En domare i kammarrätten som fått anställning som sektionschef vid Skatteverkets rättsavdelning har ansetts jävig att delta i det slutliga avgörandet av ett mål som Skatteverket var part i. Domen har undanröjts och målen visats åter till kammarrätten för ny handläggning.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 5018-19

Ansökan om rättsprövning i fråga om utvidgat strandskydd för Orust kommun.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 6724-19

Fråga om strafftidsberäkningen vid sammanläggning av flera fängelsestraff. (Mål nr 6724-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3866-19).

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 2245-19

Vad som avses med heltidsutbildning inom arbetslöshetsförsäkringen. (Mål nr 2245-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 270-18).

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 2655-19

Förhandsbesked om inkomstskatt.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 2089-19

Önskemål om att få dela sovrum med en sambo har inte gett rätt till bostadsanpassningsbidrag när bostaden i övrigt ansetts ändamålsenlig för en person med funktionsnedsättning och det saknats en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och anpassningsåtgärden.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 6536-19

Fråga om förutsättningarna för att upphäva en förlängd avtalsspärr i mål om överprövning av offentlig upphandling.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.