Ställningstagande om dansk ratepension

Ställningstagande om dansk ratepension! Skatteverkets ställningstagande: Utbetald dansk ratepension i form av försäkring, ”rateforsikring i pensionsöjemed”, utgör skattepliktig inkomst i Sverige under förutsättning att det är fråga om en pensionsförsäkring enligt svensk rätt. Dansk skatt eller avgift som utgår på ratepension är avräkningsbar mot svensk skatt.

Rättsområde: Inkomstskatt, Internationell skatterätt Fortsätt läsa Ställningstagande om dansk ratepension

Nekas momsavdrag på osanna fakturor

Nekas momsavdrag på osanna fakturor! Kammarrättsdom: Det är tillräckligt visat att fakturorna motsvarar utfört arbete och att bolaget varit i god tro om att företaget utfört arbetet. Bolaget slipper därför arbetsgivaravgifter och får avdrag för underentreprenörskostnader. Men eftersom någon annan än företaget har utfört arbetet har det inte förekommit momspliktiga transaktioner och bolaget nekas momsavdrag.

Rättsområde: Inkomstskatt, Sociala avgifter, Mervärdesskatt Fortsätt läsa Nekas momsavdrag på osanna fakturor

Ställningstagande om utländska fondförsäkringar

Ställningstagande om utländska fondförsäkringar! Skatteverkets ställningstagande: Ställningstagandet behandlar skattemässig klassificering av utländska fondförsäkringar meddelade inom EES som vid tecknandet inte endast är anknutna till externt förvaltade fonder och av depåförsäkringar meddelade inom EES.

Rättsområde: Inkomstskatt, Internationell skatterätt Fortsätt läsa Ställningstagande om utländska fondförsäkringar

Wallenstam förlorar momsmål

Wallenstam förlorar momsmål! Förvaltningsrättsdom: Enligt bolagets metod har man på moderbolagsnivå delat upp förvaltningsarvodet per fastighet utifrån fastigheternas yta. Därefter har momsavdraget beräknats utifrån varje fastighets individuella skattskyldighet och avrundning till närmast högre ental synes ha skett för varje fastighet för sig. Enligt Skatteverkets metod har endast en beräkning behövts göras och endast en avrundning, vilket förvaltningsrätten anser är det mest rättvisande.

Rättsområde: Mervärdesskatt Fortsätt läsa Wallenstam förlorar momsmål

Ställningstagande om utländska fondförsäkringar

Ställningstagande om utländska fondförsäkringar! Skatteverkets ställningstagande: Ställningstagandet behandlar skattemässig klassificering av utländska fondförsäkringar meddelade inom EES som vid tecknandet inte endast är anknutna till externt förvaltade fonder och av depåförsäkringar meddelade inom EES.

Rättsområde: Inkomstskatt, Internationell skatterätt Fortsätt läsa Ställningstagande om utländska fondförsäkringar

Wallenstam förlorar momsmål

Wallenstam förlorar momsmål! Förvaltningsrättsdom: Enligt bolagets metod har man på moderbolagsnivå delat upp förvaltningsarvodet per fastighet utifrån fastigheternas yta. Därefter har momsavdraget beräknats utifrån varje fastighets individuella skattskyldighet och avrundning till närmast högre ental synes ha skett för varje fastighet för sig. Enligt Skatteverkets metod har endast en beräkning behövts göras och endast en avrundning, vilket förvaltningsrätten anser är det mest rättvisande.

Rättsområde: Mervärdesskatt Fortsätt läsa Wallenstam förlorar momsmål

Skatt, skatter & skatteregler