Etikettarkiv: Prövningstillstånd skattemål

Mål: 1454-21

Fråga om tillämpningen av bestämmelserna om omprövning och överklagande i 22 och 22 a §§ förordningen.(2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin.(Mål nr 1454-21, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2133-20).

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 2849-21

Fråga om under vilka förutsättningar en person som får ersättning från ett bolag för utfört fiske kan anses bedriva näringsverksamhet. (Mål nr 2849-21, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2709-20).

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 2140-21

Arbetslöshetsförsäkring; fråga om en sökande som har valt att inte tillträda ett arbete till förmån för ett annat arbete med senare tillträdesdatum, ska stängas av från rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen och i så fall under hur många ersättningsdagar.(Mål nr 2140-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3231-20).

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 3291-21

Fråga om Migrationsverket i ett mål om statlig ersättning för asylsökande har haft ställning som motpart och därmed rätt att föra talan mot domstols dom sedan domstolen, efter överklagande av en kommun, har ändrat Migrationsverkets beslut. (Mål nr 3291-21, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3459-20). 

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 2928-21

Fråga om rätten till utbetalning av assistansersättning enligt 51 kap. 14 § socialförsäkringsbalken kan bortfalla om månadens redovisning av utförd assistans har kommit in efter den tidpunkt som anges i de föreskrifter som Försäkringskassan meddelat. (Mål nr 2928-21, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1271-19).

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 1330-21

Fråga om Arbetsförmedlingens åtgärd att avaktualisera en arbetssökande utgör ett överklagbart beslut och, i så fall, om åtgärden har stöd i rättsordningen. (Mål nr 1330-21, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2416-20).

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 7464-20

Tillstånd till prövning i KR; utbetalning enligt lagen om förfarande vid skattereduktion för hushållsarbete. (Mål nr 7464-20, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3411-20).  

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 6143–6144-20

Fråga om hur storleken på en sanktionsavgift enligt lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning ska bestämmas. (Mål nr 6143-6144-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7428-19 och 7429-19).

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 5358-20

Tillstånd till kamerabevakning; fråga om förutsättningarna för att bevilja tillstånd till kamera-bevakning enligt 8 § kamerabevakningslagen (2018:1200). (Mål nr 5358-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2064-20).

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 3809–3811-21

Fråga om anstånd kan beviljas enligt 63 kap. 4 eller 5 § skatteförfarandelagen (2011:1244) med betalning av överskjutande ingående mervärdesskatt. (Mål nr 3809-3811-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2038-2040-21). 

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen