Etikettarkiv: Högsta förvaltningsdomstolen skattemål

Mål: 6562-19

En privat tandvårdskliniks förvärv av tjänster från en utländsk tandläkare har ansetts avse mervärdesskattepliktig personaluthyrning, inte från skatteplikt undantagna tandvårdstjänster. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 1674-20

Fråga om Arbetsförmedlingens beslut om återkrav kan prövas av allmän förvaltningsdomstol, trots att beslutet enligt uttryckligt överklagandeförbud inte får överklagas. (Mål nr 1674-20, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 3597-19).

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 2636-19

Fråga om en länsstyrelses befogenhet att inom ramen för sin tillsynsverksamhet enligt stiftelselagen meddela respektive återkalla ett s.k. förhandsbesked.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 1361-20

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller betydelsen av avsaknad av en samordnad vårdplan vid prövningen av en ansökan om att öppen psykiatrisk tvångsvård ska fortsätta (Mål nr 1361-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 408-20).

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 2613-20

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Jönköpings administrativa ärende 2020/198-54

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 5704-19, 5705-19

Ett friskvårdsbidrag som används till en fortsättningskurs i hästkörning (I) respektive för att träna fält- och westernskytte har ansetts utgöra skattefri personalvårdsförmån. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 5549-19

Tillstånd till prövning i KR; tillämpning av begravningslagen (Mål nr 5549-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1382-19). 

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 1046-20

Tillstånd till prövning i KR; gravsättning enligt begravningslagen (Mål nr 1046-20, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 296-19).

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 2315-20

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Jönköpings administrativa beslut.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 2525-20

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Jönköpings administrativa ärende. 

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.