Prövningstillstånd om tjänsteställe

HFD-beslut: HFD ska nu pröva var anställda som arbetar hos olika kundföretag ska anses ha sitt tjänsteställe. HFD ska också pröva var en kontakttolk har sitt tjänsteställe.

Rättsområde: Sociala avgifter

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>