Bostaden tjänsteställe för uthyrda elektriker

HFD-dom: De uthyrda elektrikernas arbetsplatser hos de olika kundbolagen har växlat på ett sådant sätt att det är svårt att avgöra var de haft sina tjänsteställen. Bostaden ska därför anses som tjänsteställe.

Rättsområde: Sociala avgifter

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>