Lån och inte utdelning

Kammarrättsdom: Det finns inte tillräckligt stöd för att beskatta delägarna på den grunden att den verkliga innebörden av låneavtalen varit en annan än att ge dem lån på förmånliga villkor. Delägarna ska därför inte beskattas för utbetalningen.

Rättsområde: Inkomstskatt, Internationell skatterätt

Lån och inte utdelning

Kammarrättsdom: Det finns inte tillräckligt stöd för att beskatta delägarna på den grunden att den verkliga innebörden av låneavtalen varit en annan än att ge dem lån på förmånliga villkor. Delägarna ska därför inte beskattas för utbetalningen.

Rättsområde: Inkomstskatt, Internationell skatterätt

Skatt, skatter & skatteregler