Vinner mål om momsavdrag

Vinner mål om momsavdrag! Kammarrättsdom: När det i ett fall som detta inte är fråga om skentransaktioner och de formella förutsättningarna för avdragsrätt inte ifrågasatts är det inte lagligen möjligt att vägra bolaget momsavdrag. Det gäller oavsett om bolaget varit i ond tro eller inte avseende något momsbedrägeri.

Rättsområde: Mervärdesskatt Fortsätt läsa Vinner mål om momsavdrag

Skatt, skatter & skatteregler