Oenigt om momsfri uthyrning

Oenigt om momsfri uthyrning! Förvaltningsrättsdom: Uthyrning av uppställningsplatser för torgvagnar faller inom definitionen uthyrning av fast egendom och ska därför undantas från moms. Rådmannen är skiljaktig och anser att uthyrningen är momspliktig men att den svårtolkade lagstiftningen utgör skäl för befrielse från skattetillägget. Skatteverket har överklagat förvaltningsrättens dom.

Rättsområde: Inkomstskatt, Mervärdesskatt Fortsätt läsa Oenigt om momsfri uthyrning

Villavagn taxeras inte som byggnad

Villavagn taxeras inte som byggnad! Förvaltningsrättsdom: Villavagnen används som permanentbostad men bygglovet är tillfälligt och villavagnen är till sin konstruktion flyttbar. Enligt förvaltningsrätten får villavagnen närmast ses som en tillfällig byggnad som i första hand inte är avsedd för stadigvarande bruk. Därmed ska den inte taxeras som byggnad.

Rättsområde: Fastighetsskatt Fortsätt läsa Villavagn taxeras inte som byggnad

Expertskatt för anställda med nyckelpositioner

Expertskatt för anställda med nyckelpositioner! Förvaltningsrättsdom: Två av fem anställda har nyckelpositioner i företaget och därmed rätt till skattelättnader. Förvaltningsrätten resonerar kring uttrycket ”hela företaget” samt kompetenskrav och kompetensbedömning.

Rättsområde: Inkomstskatt, Internationell skatterätt Fortsätt läsa Expertskatt för anställda med nyckelpositioner

Skatt, skatter & skatteregler