Sänker ränta på aktieägarlån

Sänker ränta på aktieägarlån! Förvaltningsrättsdom: Aktieägarlånen har löpt med 15 procents ränta. Förvaltningsrätten, i likhet med Skatteverket, fastställer räntan till 8 procent på lånet från det utländska moderbolaget men medger ränteavdraget på lånet från en utländsk minoritetsägare.

Rättsområde: Inkomstskatt, Internationell skatterätt Fortsätt läsa Sänker ränta på aktieägarlån

Inte skatteflykt till Österrike

Inte skatteflykt till Österrike! Förvaltningsrättsdom: Att skatteavtalet möjliggjort skattemässiga fördelar är inte liktydigt med att detta strider mot bestämmelsernas syfte. Dessutom har skatteavtalet senare ändrats. En tillämpning av skatteavtalet strider inte mot lagstiftningens syfte och skatteflyktslagen är inte tillämplig.

Rättsområde: Inkomstskatt, Internationell skatterätt Fortsätt läsa Inte skatteflykt till Österrike

Omvänd byggmoms för solpaneler

Omvänd byggmoms för solpaneler! Kammarrättsdom: Solpanelerna kräver kvalificerad installation och bolagets tillhandahållanden kan inte uteslutande eller så gott som uteslutande anses innefatta endast leverans av varor. Vid en helhetsbedömning, inklusive kostnadsfördelningen och det sammanhang i vilket tillhandahållandena sker, är det fråga om tillhandahållanden av tjänster som omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet.

Rättsområde: Mervärdesskatt Fortsätt läsa Omvänd byggmoms för solpaneler

Vinner mål om momsavdrag

Vinner mål om momsavdrag! Kammarrättsdom: När det i ett fall som detta inte är fråga om skentransaktioner och de formella förutsättningarna för avdragsrätt inte ifrågasatts är det inte lagligen möjligt att vägra bolaget momsavdrag. Det gäller oavsett om bolaget varit i ond tro eller inte avseende något momsbedrägeri.

Rättsområde: Mervärdesskatt Fortsätt läsa Vinner mål om momsavdrag

Skatt, skatter & skatteregler