Skatteregler

Skatteregler – vilka skatteregler eller skatteregel är tillämpligt i ditt fall? Det är inte helt enkelt att avgöra då det finns många skatter och lika minst lika många skatteregler i Sverige. Det är inte helt enkelt att redogöra för, men vi ska försöka göra det lite kort nedan.

– Inkomstskatt

– Mervärdesskatt (moms)

– Kapitalvinstskatt

Skatt, skatter & skatteregler