Wallenstam förlorar momsmål

Wallenstam förlorar momsmål! Förvaltningsrättsdom: Enligt bolagets metod har man på moderbolagsnivå delat upp förvaltningsarvodet per fastighet utifrån fastigheternas yta. Därefter har momsavdraget beräknats utifrån varje fastighets individuella skattskyldighet och avrundning till närmast högre ental synes ha skett för varje fastighet för sig. Enligt Skatteverkets metod har endast en beräkning behövts göras och endast en avrundning, vilket förvaltningsrätten anser är det mest rättvisande.

Rättsområde: Mervärdesskatt Fortsätt läsa Wallenstam förlorar momsmål

Ställningstagande om utländska fondförsäkringar

Ställningstagande om utländska fondförsäkringar! Skatteverkets ställningstagande: Ställningstagandet behandlar skattemässig klassificering av utländska fondförsäkringar meddelade inom EES som vid tecknandet inte endast är anknutna till externt förvaltade fonder och av depåförsäkringar meddelade inom EES.

Rättsområde: Inkomstskatt, Internationell skatterätt Fortsätt läsa Ställningstagande om utländska fondförsäkringar

Wallenstam förlorar momsmål

Wallenstam förlorar momsmål! Förvaltningsrättsdom: Enligt bolagets metod har man på moderbolagsnivå delat upp förvaltningsarvodet per fastighet utifrån fastigheternas yta. Därefter har momsavdraget beräknats utifrån varje fastighets individuella skattskyldighet och avrundning till närmast högre ental synes ha skett för varje fastighet för sig. Enligt Skatteverkets metod har endast en beräkning behövts göras och endast en avrundning, vilket förvaltningsrätten anser är det mest rättvisande.

Rättsområde: Mervärdesskatt Fortsätt läsa Wallenstam förlorar momsmål

Oenigt om momsfri uthyrning

Oenigt om momsfri uthyrning! Förvaltningsrättsdom: Uthyrning av uppställningsplatser för torgvagnar faller inom definitionen uthyrning av fast egendom och ska därför undantas från moms. Rådmannen är skiljaktig och anser att uthyrningen är momspliktig men att den svårtolkade lagstiftningen utgör skäl för befrielse från skattetillägget. Skatteverket har överklagat förvaltningsrättens dom.

Rättsområde: Inkomstskatt, Mervärdesskatt Fortsätt läsa Oenigt om momsfri uthyrning

Villavagn taxeras inte som byggnad

Villavagn taxeras inte som byggnad! Förvaltningsrättsdom: Villavagnen används som permanentbostad men bygglovet är tillfälligt och villavagnen är till sin konstruktion flyttbar. Enligt förvaltningsrätten får villavagnen närmast ses som en tillfällig byggnad som i första hand inte är avsedd för stadigvarande bruk. Därmed ska den inte taxeras som byggnad.

Rättsområde: Fastighetsskatt Fortsätt läsa Villavagn taxeras inte som byggnad

Expertskatt för anställda med nyckelpositioner

Expertskatt för anställda med nyckelpositioner! Förvaltningsrättsdom: Två av fem anställda har nyckelpositioner i företaget och därmed rätt till skattelättnader. Förvaltningsrätten resonerar kring uttrycket ”hela företaget” samt kompetenskrav och kompetensbedömning.

Rättsområde: Inkomstskatt, Internationell skatterätt Fortsätt läsa Expertskatt för anställda med nyckelpositioner

Spärrservice utgör inte försäkringsverksamhet

Spärrservice utgör inte försäkringsverksamhet! Förvaltningsrättsdom: Tjänsternas beskaffenhet i sig hindrar inte att de anses som försäkringstjänster men omständigheterna talar för att det huvudsakliga tillhandahållandet har utgjorts av annat än försäkringsverksamhet. Därmed är bolagets spärrservice i sin helhet momspliktig.

Rättsområde: Mervärdesskatt Fortsätt läsa Spärrservice utgör inte försäkringsverksamhet

Sänker ränta på aktieägarlån

Sänker ränta på aktieägarlån! Förvaltningsrättsdom: Aktieägarlånen har löpt med 15 procents ränta. Förvaltningsrätten, i likhet med Skatteverket, fastställer räntan till 8 procent på lånet från det utländska moderbolaget men medger ränteavdraget på lånet från en utländsk minoritetsägare.

Rättsområde: Inkomstskatt, Internationell skatterätt Fortsätt läsa Sänker ränta på aktieägarlån

Skatt, skatter & skatteregler