Kategoriarkiv: Skatterätt

HFD återförvisar mål om kupongskatt

HFD: Den omständigheten att den utländska fonden är en juridisk person utesluter inte att den, vid en prövning enligt EUF-fördraget, befinner sig i en situation som är jämförbar med den situation som en svensk investeringsfond befinner sig i när det gäller beskattning av utdelningar. Målen återförvisas till kammarrätten för fortsatt prövning.

Rättsområde: Inkomstskatt, Internationell skatterätt