Kategoriarkiv: Skattenytt

Skattemål: Mål nr 429-15

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål: Mål nr 417-15, Mål nr 5974-14

Överlåtelse av fastighet till aktiebolag mot ersättning som understiger taxeringsvärdet har behandlats som gåva vid inkomstbeskattningen. Denna bedömning påverkas inte av utgången i stämpelskattemålet NJA 2013 s. 886 (I och II). I mål II också fråga om övertagande av latent skatteskuld ska beaktas vid tillämpning av den s.k. huvudsaklighetsprincipen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål: Mål nr 5722-14

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål: Mål nr 4323-14

Fråga om en person som varit registrerad som styrelseledamot i ett aktiebolag uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåtit att betala in arbetsgivaravgifter för bolaget.

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skatteregler

Skatteregler – vilka skatteregler eller skatteregel är tillämpligt i ditt fall? Det är inte helt enkelt att avgöra då det finns många skatter och lika minst lika många skatteregler i Sverige. Det är inte helt enkelt att redogöra för, men vi ska försöka göra det lite kort nedan.

– Inkomstskatt

– Mervärdesskatt (moms)

– Kapitalvinstskatt