Kategoriarkiv: Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 3299-21

Rätt att ta del av allmän handling; fråga om biblioteksregeln är tillämplig. 

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 2329-21

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat
prövningstillstånd är om arbete som utförs för en svensk arbetsgivare på distans
från ett annat land kan anses utgöra arbete i Sverige i socialförsäkringsbalkens
mening. (Mål nr 2329-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 8154-20).

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 2321-21

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat
prövningstillstånd är vad som avses med ett allvarligt brott som är ägnat att
påverka förtroendet för en legitimerad receptarie. (Mål nr 2321-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7861-20).

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 3274-21

Fråga om en bolagsföreträdare inte ska anses lämplig att yrkesmässigt bedriva hemtjänst.(Mål nr 3274-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5388-20).

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 3202-21

Fråga om en bolagsföreträdare inte ska anses lämplig att yrkesmässigt bedriva hemtjänst.(Mål nr 3202-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5998-20).

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 811-21

Bostadstillägg; fråga om värdet av en bostad som var permanentbostad den 31 december ska tas upp som tillgång när rätten till bostadstillägg prövas under det efterföljande året, om bostaden inte längre är permanentbostad när prövningen görs. (Mål nr 811-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6281-20).

Läs mer om prövningstillståndet hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 4641-21

Ansökan om rättsprövning av regeringens beslut Ju2021/02620 gällande rätt att ta del av allmän handling. 

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 2952-21

Återställande av försutten tid. 

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 3619-21

Rätt att ta del av allmän handling. 

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.

Mål: 3623-21

Rätt att ta del av allmän handling. 

Läs hela skattemålet hos Högsta förvaltningsdomstolen där du även har tillgång till de tillhörande dokumenten.